مقالات تخصصی

کاربرد فروسیلیکو منگنز + قیمت خرید و فروش

فرو سیلیکومنگنز

کاربرد فروسیلیکو منگنز

لیست عناوین مهم این مقاله عبارتند از :

  • خرید و فروش فرو سیلیکو منگنز
  • قیمت فرو سیلیکو منگنز
  • تولید فرو سیلیکو منگنز
  • تامین فرو سیلیکو منگنز

با دانستن مطالب توضیح داده شده در مورد این عناوین با مشخصات و نحوه خرید و فروش این ماده آشنا خواهید شد و در نتیجه می توانید با دانش کافی و با تصمیم گیری بهتر خرید خود را انجام دهید.

فروسیلیکو منگنز (FeSiMn) یک فروآلیاژ است که از ترکیب سیلیسیم و منگنز به دست می‌ آید. این فروآلیاژ به‌ صورت معمول بین 12 تا 16 درصد سیلیسیم و بین 50 تا 70 درصد منگنز دارد. فروسیلیکو منگنز دارای خواص و کاربرد های متعددی است که در ادامه به آنها اشاره می‌ کنیم.

خواص فروسیلیکو منگنز

سختی و استحکام بالا: فروسیلیکو منگنز باعث افزایش سختی و استحکام فولاد می‌ شود. این امر به دلیل وجود عنصر منگنز در ترکیب فروسیلیکو منگنز است.
مقاومت در برابر خوردگی: فروسیلیکو منگنز باعث افزایش مقاومت فولاد در برابر خوردگی می‌ شود. این امر به دلیل وجود عنصر سیلیسیم در ترکیب فروسیلیکو منگنز است.
قابلیت شکل‌ دهی: فروسیلیکو منگنز باعث بهبود قابلیت شکل‌ دهی فولاد می‌ شود. این امر به دلیل وجود عنصر منگنز در ترکیب فروسیلیکو منگنز است.

کاربرد فروسیلیکو منگنز

چطور فروسیلیکو منگنز سختی و استحکام فلز را افزایش می دهد ؟

فروسیلیکو منگنز به دو طریق باعث افزایش سختی و استحکام فلز می‌ شود:
تشکیل کاربید منگنز: منگنز با کربن موجود در فولاد ترکیب شده و کاربید منگنز تشکیل می‌ دهد. کاربید منگنز یک ترکیب سخت و محکم است که باعث افزایش سختی و استحکام فولاد می‌ شود.
تشکیل شبکه‌ های کریستالی پایدار: منگنز باعث ایجاد شبکه‌ های کریستالی پایدار در فولاد می‌ شود. این شبکه‌ های کریستالی باعث افزایش استحکام و مقاومت فولاد در برابر شکست می‌ شوند.
در ادامه به توضیح هر یک از این دو مکانیسم می‌ پردازیم:
تشکیل کاربید منگنز
کربن یکی از عناصر اصلی در فولاد است. کربن با منگنز ترکیب شده و کاربید منگنز تشکیل می‌ دهد. کاربید منگنز یک ترکیب سخت و محکم است که باعث افزایش سختی و استحکام فولاد می‌ شود.
میزان کاربید منگنز تشکیل شده در فولاد به مقدار منگنز موجود در فولاد بستگی دارد. هر چه مقدار منگنز موجود در فولاد بیشتر باشد، میزان کاربید منگنز تشکیل شده نیز بیشتر خواهد بود.
تشکیل شبکه‌ های کریستالی پایدار
منگنز باعث ایجاد شبکه‌ های کریستالی پایدار در فولاد می‌ شود. این شبکه‌ های کریستالی باعث افزایش استحکام و مقاومت فولاد در برابر شکست می‌ شوند.
منگنز با جایگزینی آهن در ساختار کریستالی فولاد، باعث ایجاد شبکه‌ های کریستالی پایدار می‌ شود. این شبکه‌ های کریستالی باعث می‌ شوند که فولاد در برابر نیرو های کششی و فشاری مقاومت بیشتری داشته باشد.
در نتیجه، فروسیلیکو منگنز با تشکیل کاربید منگنز و ایجاد شبکه‌ های کریستالی پایدار، باعث افزایش سختی و استحکام فلز می‌ شود.

چطور فروسیلیکو منگنز فلز را در برابر خوردگی مقاوم می کند ؟

فروسیلیکو منگنز به دو طریق باعث افزایش مقاومت فلز در برابر خوردگی می‌شود:
تشکیل لایه اکسیدی محافظ: سیلیسیم موجود در فروسیلیکو منگنز باعث تشکیل لایه اکسیدی محافظ بر روی سطح فلز می‌شود. این لایه اکسیدی از فلز در برابر خوردگی محافظت می‌ کند.
تشکیل شبکه‌ های کریستالی پایدار: منگنز موجود در فروسیلیکو منگنز باعث ایجاد شبکه‌ های کریستالی پایدار در فلز می‌ شود. این شبکه‌ های کریستالی از فلز در برابر خوردگی محافظت می‌ کنند.
در ادامه به توضیح هر یک از این دو مکانیسم می‌ پردازیم:
تشکیل لایه اکسیدی محافظ
سیلیسیم موجود در فروسیلیکو منگنز با اکسیژن موجود در هوا واکنش داده و سیلیکات تشکیل می‌ دهد. سیلیکات یک ترکیب غیر محلول در آب است. این بدان معناست که سیلیکات در برابر حل شدن در آب مقاوم است.
لایه اکسیدی سیلیکات که بر روی سطح فلز تشکیل می‌ شود، از فلز در برابر خوردگی محافظت می‌ کند. این لایه اکسیدی به عنوان یک سد فیزیکی بین فلز و محیط خوردنده عمل می‌ کند.
تشکیل شبکه‌ های کریستالی پایدار
منگنز موجود در فروسیلیکو منگنز باعث ایجاد شبکه‌ های کریستالی پایدار در فلز می‌ شود. این شبکه‌ های کریستالی از فلز در برابر خوردگی محافظت می‌ کنند.
منگنز با جایگزینی آهن در ساختار کریستالی فلز، باعث ایجاد شبکه‌ های کریستالی پایدار می‌ شود. این شبکه‌ های کریستالی باعث می‌ شوند که فلز در برابر نفوذ یون‌ های خوردنده مقاوم باشد.
در نتیجه، فروسیلیکو منگنز با تشکیل لایه اکسیدی محافظ و ایجاد شبکه‌ های کریستالی پایدار، باعث افزایش مقاومت فلز در برابر خوردگی می‌ شود.
علاوه بر این، فروسیلیکو منگنز باعث کاهش اندازه دانه‌ های فلز می‌ شود. اندازه دانه‌ های کوچک‌تر باعث افزایش مقاومت فلز در برابر خوردگی می‌ شود.
در مجموع، فروسیلیکو منگنز یک افزودنی مفید برای فولاد است که باعث افزایش سختی، استحکام، و مقاومت در برابر خوردگی فلز می‌ شود.
کاربرد فروسیلیکو منگنز

چگونه فروسیلیکو منگنز قابلیت شکل دهی فلز را بهبود می بخشد ؟

فروسیلیکو منگنز به دو طریق باعث بهبود قابلیت شکل‌دهی فلز می‌ شود:
کاهش نقطه ذوب: سیلیسیم موجود در فروسیلیکو منگنز باعث کاهش نقطه ذوب فلز می‌ شود. این امر باعث می‌شود که فلز در دمای پایین‌تری ذوب شود و به راحتی شکل‌دهی شود.
افزایش انعطاف‌ پذیری: منگنز موجود در فروسیلیکو منگنز باعث افزایش انعطاف‌ پذیری فلز می‌ شود. این امر باعث می‌ شود که فلز در برابر تغییر شکل مقاومت بیشتری داشته باشد.
در ادامه به توضیح هر یک از این دو مکانیسم می‌ پردازیم:
کاهش نقطه ذوب
سیلیسیم موجود در فروسیلیکو منگنز با آهن موجود در فلز ترکیب شده و سیلیکون آهن تشکیل می‌ دهد. سیلیکون آهن یک ترکیب با نقطه ذوب پایین‌ تر از آهن است.
کاهش نقطه ذوب فلز باعث می‌ شود که فلز در دمای پایین‌ تری ذوب شود و به راحتی شکل‌ دهی شود. این امر به ویژه در مواردی که فلز باید در دمای بالا شکل‌ دهی شود، مفید است.
افزایش انعطاف‌ پذیری
منگنز موجود در فروسیلیکو منگنز باعث افزایش انعطاف‌ پذیری فلز می‌ شود. این امر به دلیل وجود اتم‌ های منگنز در ساختار کریستالی فلز است.
اتم‌ های منگنز باعث کاهش اندازه دانه‌ های فلز می‌ شوند. اندازه دانه‌ های کوچک‌تر باعث افزایش انعطاف‌ پذیری فلز می‌ شود.
در نتیجه، فروسیلیکو منگنز با کاهش نقطه ذوب و افزایش انعطاف‌ پذیری فلز، باعث بهبود قابلیت شکل‌ دهی فلز می‌ شود.
به طور کلی، فروسیلیکو منگنز یک افزودنی مفید برای فولاد است که باعث افزایش سختی، استحکام، مقاومت در برابر خوردگی، و قابلیت شکل‌ دهی فلز می‌ شود.

کاربرد های فروسیلیکو منگنز

روسیلیکو منگنز در طیف وسیعی از کاربرد ها استفاده می‌ شود که از جمله آنها می‌ توان به موارد زیر اشاره کرد:
تولید فولاد: فروسیلیکو منگنز یکی از مهم‌ ترین مواد اولیه در تولید فولاد است. این فروآلیاژ باعث افزایش استحکام، مقاومت در برابر خوردگی، و قابلیت شکل‌ دهی فولاد می‌ شود.
تولید چدن: فروسیلیکو منگنز در تولید چدن نیز کاربرد دارد. این فروآلیاژ باعث افزایش سختی و استحکام چدن می‌ شود.
تولید آلیاژ های فولادی ویژه: فروسیلیکو منگنز در تولید آلیاژ های فولادی ویژه مانند فولاد ضد زنگ، فولاد آلیاژی، و فولاد ابزار نیز کاربرد دارد.
نتیجه‌گیری
فروسیلیکو منگنز یک فروآلیاژ با خواص و کاربرد های متعدد است. این فروآلیاژ در طیف وسیعی از کاربرد ها استفاده می‌ شود و یکی از مهم‌ ترین مواد اولیه در صنعت فولاد است.

کاربرد فرو سیلیکو منگنز 

فروسیلیکو منگنز آلیاژ فلزی با ترکیب آهن، سیلیکون و منگنز است که با خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردی که دارد، در صنایع مختلفی مانند صنعت فولاد سازی، ریخته گری و تولید رنگ و پوشش، کاربرد دارد.

کاربرد فروسیلیکو منگنز در صنعت فولاد سازی

در صنعت فولاد سازی برای بهبود خواص مکانیکی و شیمیایی فولاد از این ماده آلیاژی، جهت افزایش استحکام و مقاومت فلزات در برابر خوردگی، کاهش نقطه ذوب و تسهیل ریخته گری و بهبود خواص مغناطیسی آن ها استفاده می شود.

از این جهت این فروآلیاژ در تولید انواع فولاد، از جمله فولاد ضد زنگ، فولاد آلیاژی و فولاد ساختمانی بهره برداری می‌ شود.

کاربرد فرو سیلیکو منگنز در ریخته گری

فروسیلیکو منگنز در ریخته گری جهت کاهش نقطه ذوب فلزات و تسهیل عملیات ریخته گری نقش دارد.

همچنین در افزایش مقاومت و خواص مکانیکی فلزات ریخته گری شده نیز نقش خواهد داشت.

کاربرد فرو سیلیکو منگنز در تولید رنگ و پوشش

در صنعت تولید رنگ برای بهبود مقاومت رنگ در برابر خوردگی و سایش به ترکیبات آن فرو سیلیکو منگنز می افزایند.

میزان کاربرد فرو سیلیکو منگنز در جهان

طبق نمودار های ثبت شده می توان مشاهده کرد که میزان کاربرد فرو سیلیکو منگنز در جهان در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱ میلیون تن بوده است. 

چین بزرگترین تولید کننده فرو سیلیکو منگنز در جهان حدود ۱۱ میلیون تن از این محصول صنعتی را در این سال تولید کرده است و هند با تولید حدود ۳ میلیون تن، دومین تولید کننده بزرگ فروسیلیکو منگنز در جهان شناخته می شود. 

سایر تولید کنندگان عمده فروسیلیکو منگنز عبارتند از روسیه (۲ میلیون تن)، ژاپن (۱میلیون تن)، کره جنوبی (۱ میلیون تن)، ترکیه ( ۰٫۵ میلیون تن).

با توجه به رشد صنعت فولاد در جهان، می توان پیش بینی نمود که میزان کاربرد فرو سیلیکو منگنز نیز در آینده افزایش یابد.

 

تولید فرو سیلیکو منگنز 

فروسیلیکو منگنز به دو روش ۱. احیا با سیلیکون

و ۲. احیا با منیزیم تولید می‌ شود.

روش احیا با سیلیکون

در این روش، از طریق واکنش اکسید منگنز با آهن اسفنجی و سیلیکون در کوره قوس الکتریکی با دمای حدود ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد، فرو سیلیکو منگنز تولید می‌ شود.

مواد اولیه مورد نیاز برای تولید فرو سیلیکو منگنز عبارتند از

آهن اسفنجی، اکسید منگنز، سیلیسیم، منیزیم.

تجهیزات مورد نیاز برای تولید فرو سیلیکو منگنز

برای ساخت فرو سیلیکو منگنز تولید کنندگان از تجهیزاتی مانند کوره قوس الکتریکی، مخازن مواد اولیه، سیستم حمل و نقل مواد اولیه، سیستم تخلیه محصول استفاده می کنند.

مراحل تولید فرو سیلیکو منگنز

در ساخت فرو سیلیکو منگنز ابتدا آهن اسفنجی، اکسید منگنز، سیلیکون و منیزیم در اندازه‌ های مناسب خرد و در مخزن مواد اولیه ذخیره می‌ شوند.

سپس این مواد اولیه در کوره قوس الکتریکی با دمای حدود ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد (روش احیا با سیلیکون) یا ۱۷۰۰ درجه سانتیگراد (روش احیا با منیزیم) واکنش می‌ دهند و فرو سیلیکو منگنز تولید می‌ شود.

محصول ایجاد شده صنعتی از کوره قوس الکتریکی تخلیه و سپس در اندازه‌ های مناسب خرد می‌ شود.

کیفیت فرو سیلیکو منگنز

کیفیت فرو سیلیکو منگنز بر اساس عوامل مختلفی مانند درصد منگنز، درصد سیلیکون، درصد آهن، اندازه ذرات و خلوص تعیین می‌ شود.

 

تامین فرو سیلیکو منگنز 

همگامان صنعت فولاد اسپادانا یکی از بزرگترین تامین کنندگان فرو سیلیکو منگنز در اصفهان است. 

این شرکت با ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰ هزار تن فرو سیلیکو منگنز، یکی از بزرگترین تولید کنندگان این آلیاژ صنعتی در خاورمیانه نیز محسوب می‌ شود.

 

خرید و فروش فرو سیلیکو منگنز 

در حال حاضر خرید و فروش فرو سیلیکو منگنز در بازار های داخلی و خارجی انجام می‌شود و خریداران این آلیاژ عمدتاً کارخانه‌ های تولید کننده فولاد، ریخته گری و تولید رنگ هستند.

نکات مهم در خرید فرو سیلیکو منگنز

اگر قصد خرید دارید لازم است که به نکات زیر توجه داشته باشید.

فرو سیلیکو منگنز های تولیدی، هر کدام در انواع مختلفی با درصد منگنز و اندازه های متفاوت تولید می‌ شوند و خریداران باید با توجه به نیاز خود، نوع محصول مورد نظر خود را خریداری کنند.

همچنین برای کیفیت بهتر محصولات، تولید کنندگان باید فرو سیلیکو منگنز های با خلوص بالا را تهیه کنند‌.

از این رو باید از خلوص آلیاژی که انتخاب نموده اند، اطمینان حاصل کنند.

قیمت فرو سیلیکو منگنز 

قیمت فرو سیلیکو منگنز در بازار های داخلی و خارجی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد و دچار نوسان می شود.

عرضه و تقاضا و قیمت مواد اولیه مورد استفاده در تولید آن، مانند آهن اسفنجی، سیلیکون و منگنز، از این عوامل هستند. 

مسلما هر چقدر قیمت مواد اولیه روند افزایشی را طی کند، قیمت فرو سیلیکو منگنز نیز به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد.

قیمت فرو سیلیکو منگنز در بازار های داخلی ایران

در بازار های داخلی ایران، قیمت فرو سیلیکو منگنز به صورت روزانه بر اساس عوامل موثر بر قیمت، از جمله میزان عرضه و تقاضا، قیمت مواد اولیه و هزینه تولید، تعیین می‌ شود.

 

سخن پایانی 

در پایان به طور خلاصه می توانیم بگوییم که فرو سیلیکو منگنز، متشکل از فلز های آهن، سیلیکون، و منگنز است که در صنایع متعددی از جمله فولادسازی، ریخته‌گری، و تولید رنگ و پوشش به کار می‌ رود. 

در صنایع فولادسازی، از این آلیاژ برای ارتقاء ویژگی‌ های مکانیکی و شیمیایی فولاد استفاده می‌ شود. 

در واقع این محصول پرکاربرد صنعتی استحکام و مقاومت فلزات را در برابر خوردگی تقویت کرده و نقطه ذوب آن ها را کاهش می دهد.

همچنین در تسهیل ریخته‌گری و بهبود خواص مغناطیسی مواد مورد استفاده در تولید انواع فولاد، شامل فولاد های ضد زنگ، فولاد های آلیاژی، و فولاد های ساختمانی، موثر می‌ باشد. 

در ریخته‌گری، این فرو آلیاژ ذکر شده نقش مهمی در کاهش نقطه ذوب و تسهیل ریخته‌گری ایفا می‌ کند و به افزایش مقاومت و ویژگی‌ های مکانیکی محصولات ریخته‌گری شده کمک می‌ نماید.

جهت سفارش این ماده اکنون می توانید با شرکت همگام آن صنعت فولاد اسپادانا، تامین کننده انواع فرو سیلیکو منگنز با درصد های مختلف منگنز تماس بگیرید.

در حال حاضر این مرکز محصولات خود را به بازار های داخلی و خارجی عرضه می‌ کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *